Struktur & rutiner

Struktur & rutiner

Skapa struktur och rutiner för en skön tillvaro i skolan.

Read More

Undervisning & planering

Undervisning & planering

Skapa en bra undervisning med hjälp av glädje och ett genomtänkt förhållningsätt!

Read More

Tema & samarbete

Tema & samarbete

Skapa teman för högre måluppfyllelse och roligare undervisning.

Read More

Betyg & bedömning

Betyg & bedömning

Skapa ett bra underlag för betyg och bedömning!

Read More

Hej och välkommen till Hela Sveriges Klassrum!

Här hittar du en modell som bygger på struktur och glädje i inlärningen. Jag utgår från att skapa en trygg grupp för att kunna få till en skön och behaglig daglig verksamhet med mycket kunskapinlärning.

Under mina 25 år som lärare har jag jobbat med att hitta saker som fungerar bra i klassrummet med mina elever. För mig är det fortfarande väldigt roligt att hitta nya sätt att skapa bra undervisning. Kombination med beprövad kunskap och nytänk gör att jag fortfarande tycker det är toppen att gå till jobbet!

Just nu håller jag på att utveckla två saker i min undervisning. Dels att skapa möjligheter för bra undervisning via länk och via det digitala. Jag jobbar även med att skapa teman utifrån den reviderade läroplanen. (2021)


Mvh Sven-Per Olsson, Skytteskolan- Göteborg