Hela Sveriges Klassrum

KUNSKAP, MOTIVATION & FOKUS

För att skapa möjlighet för en glädjefylld tid i skolan med mycket skratt, gemenskap och kunskapsinlärning behöver LÄRARE, ELEVER och FÖRÄLDRAR samarbeta och sträva mot gemensamma mål.

Här på Hela Sveriges Klassrum finns en modell, Happylearning, som skapar just dessa framgångsfaktorer. Under 20 år har jag tagit reda på och provat mig fram till sådant som fungerar i klassrummet och med eleverna. Jag har under många år jobbat som förstelärare med inriktning på ledarskap, allmändidaktik, IKT, gemensamma regler och uppbyggnad av undervisning för maximalt lärande.

Happylearning bygger bla på BFL, learning studies och learning by doing. Happylearning utgår från beprövad kunskap och vilar på vetenskaplig grund!

När eleverna använder happylearning blir de motiverade, fokuserade och kunskapstörstande.

Jag ger nu alla som vill möjlighet att använda sig av Happylearning!

Allt material är helt fritt att använda så länge som ni inte för det vidare som ert egna material! Alla loggor måste finnas kvar på det material ni använder och kopierar!

hap

Länkar

filmer_lankar

lankar_lektionstips

lanksamlingpatricia

Hur sätter lärarna betyg?