För att skapa en trygg grupp är det flera olika faktorer som spelar in.

Gör så här!
Läs igenom allt på denna sidan
Skapa rutiner för Happylearning med hjälp av Checklista för lärare – Att skapa en trygg och harmonisk grupp

Faktorer som är viktiga för hela skolan:

1. Tydliga gemensamma regler
– Raster
– Matsal
– Korridorer
– Förflyttningar
– Användande av gemensamma utrymmen

2. Tid för samplanering
– Diskutera det som händer på skolan
– Skapa utveckling
– Planera gemensamma teman och projekt

Faktorer som är viktiga för dig som lärare är:

1. Att du som lärare är en tydlig ledare
– tydliga regler
– konsekvent
– struktur i klassrum och i undervisningen
– rutiner inför och efter lektioner

2. Att du har ett kärleksfullt bemötande
– förstående förhållningssätt
– behovsbaserat tänk
– positiv ärlig feedback

CHECKLISTA LÄRARE – Skapa trygghet och harmoni
Det är viktigt att skapa ordning och reda, trygghet och en struktur som gör att eleverna känner sig sedda och vet vad som gäller. Om du genomför dessa punkter så har du stor möjlighet att lyckas med att skapa en trygg och harmonisk grupp.

KLASSRUMMET

Gör ordning klassrummet.
Rensa ut allt som inte behövs.
Skapa en skön känsla som utgår från den du är.
Du är i klassrummet stor del av din vakna tid. Trivs du så är chansen att eleverna också trivs.

Gör namnlappar till bänkarna, stolarna och jackupphängningen.
Om eleverna vet var de ska sitta, vilken stol som är deras och var de ska hänga upp sina jackor så skapar du en trygghet och känsla av att de är välkomna.
Du kan alltid låta eleverna göra egna lappar längre fram.

Gör ordning platser för gemensamma saker (häftapparat, tejp, saxar, pennor mm)
Jag brukar markera med figurer i fyra olika färger och skriva vad som ska vara på varje ställe. Varje färg symboliserar en grupp i klassen som sedan får ansvaret att städa och hålla ordning för ”sin färg”
Jag skriver även vad sakerna heter på engelska och eleverna får gratisträning på vanliga saker som finns i klassrummet.

Vinsten är att det är lätt att hålla ordning, saker håller längre och få saker försvinner.

Gör ordning en plats för information. Schema, gruppindelningar, veckobrev, matsedel mm
Jag brukar att ha svarta tjocka papper bakom de ställen där jag sätter upp saker. Det blir en snygg inramning och eleverna vet att all information finns på detta ställe!

Fördelen att ha ett ställe med information är att du kan lära eleverna att själva titta på informationen. Detta gör att eleverna snart lär sig att ta reda på informationen själva och du slipper massa frågor.

PLANERING OCH ORGANISATION

Gör i ordning en pärm för eleverna
Dator/ipadlappar, regelunderskrifter, kontaktuppgifter, allegier, dokumentation från tidigare lärare mm

För att samla all information och viktiga papper kring varje elev behöver du en pärm med ett bra register som rymmer alla dina områden.

Gör i ordning en pärm för dig som lärare
Scheman, klasslistor, Ipad/dator-listor, regler på skolan, Inlogg och e-post mm, sekrretessavtal mm
Arbetslagsdokument, årshjul, mötesprotokoll mm

För att samla all information och viktiga papper kring ditt uppdrag som lärare behöver du en pärm med ett bra register som rymmer alla dina områden.

Gör ordning en pärm för vikarie
Om du blir sjuk eller kommer resa bort och en vikarie kommer är det väldigt bra att ha gjort i ordning en vikariepärm. Sätt in allt om struktur, arbetssätt, planeringar,  schema, rastvakter, information om elever mm

Att ha en vikariepärm underlättar väldigt mycket för dig i både för och efterarbete när du varit borta.

Om du har en jobbtelefon eller om du använder din egna telefon så lägg in alla föräldrarnas nummer.
Jag brukar skriva elevens namn + mamma/pappa och förälderns namn. Ex: Kalles mamma Ida eller Stinas pappa Fredrik. På så sätt är det lätt att komma ihåg namnen på föräldrarna!

Detta underlättar oerhört mycket i all kontakt med föräldrarna.

Gör en maillista i ett worddokument eller gör en grupp i ditt mailprogram.
eller…
Idag finns oftast ett gemensamt system för kommunen för hur du kan kontakta föräldrarna med information.
Ex: Schoolsoft, Unikum, Hjärntorget mm

Lär dig hur just din kommuns system fungerar och skapa en lista eller ett sätt att kunna mail ut information till alla föräldrar på en gång!

Detta underlättar varje gång då du behöver maila ut något till alla föräldrar.

Gör en klasslista med telefonnummer till föräldrarna.
Gärna mobilnummer som du kan ha med dig om du ska ut med klassen. Tänk på att även om du lagt in numren på din mobil så kan du ha glömt din telefon hemma, tappat den eller så kan den ha gått sönder. Även en vikarie behöver en lista om den ska iväg med klassen eller behöver ringa när du är sjuk/borta.

UNDERVISNINGEN

Gör en terminsplanering. Integrera så många ämnen du kan.
Varje skola har oftast en plan för vilka områden du ska jobba med i de olika ämnena.
Gör en grovplanering, temaplanering och till sist en detaljplanering inför varje vecka

Använd dig gärna av min struktur kring planering och teman som finns här på Hela Sveriges Klassrum.SE. Happylearning!
Numrera alla böcker som du ska lämna ut till eleverna.
Ge varje elev ett nummer och när du delar ut böckerna så får varje elev en bok med just sitt nummer.

Det blir nästan alltid så att böcker kommer bort och om du har numrerat böckerna så kommer du få lättare att se vem som har tappat sin bok.
(Tala gärna om för eleverna att de får betala för en ny bok om de tappar bort boken)


Skapa 4 grupper av klassens elever.
Ge varje grupp en färg (och ett namn om du så vill). Dessa grupper är team som är till för att stötta varandra och de får också olika ansvarsområden som de ska sköta.

Genom att träna upp 4 team får du hjälp av eleverna att hålla ordning och du får också chansen att skapa lärgrupper där eleverna hjälper varandra i sina studier.

Låt eleverna sitta en och en de första tre veckorna om det är möjligt. (Om de är helt nya för dig)

Detta ger dig möjlighet att se hur eleverna fungerar och ger dig chansen att planera om och hur de ska sitta framöver.

Låt dem sedan sitta 2 och 2 eller i grupper när du märker att de klarar av att sitta med andra utan att störa.

REGLER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Hur du som lärare vill ha det!
För att du som lärare, eleverna och föräldrarna ska veta vad som gäller är det väldigt viktigt att du är tydlig i dina intentioner och i din organisation kring undervisning och regler.  För att medvetenhetgöra dig själv, elever och föräldrar så behöver du vara tydlig och verkligen tänka igenom om vad som gäller för dig. När du väl bestämt dig så är det viktigt att du kan vara konsekvent  i ditt handlande.

En bra metod för detta är att skapa en plansch där du skriver ner vad som inte är förhandlingsbart. Dvs sånt som du vet att du kommer att hålla hårt på och inte ändra ”what so ever” och vad du är villig att rucka lite på och diskutera kring samt vad du inte tycker är viktigt och kommer låta vara.

”Detta gäller i vårt klassrumsplansch”

1. Ej förhandlingsbart
2. Förhandlingsbara frågor/regler
3. Detta låter vi vara

Kolla med rektor, övrig personal om vilka regler som gäller på skolan (gällande klassrummet). Alla regler som skolan har kommit överens om och som gäller i alla klassrum skriver du in i ”ej förhandlingsbart”

Skriv till de saker som du inte kommer att förhandla om och som kommer att gälla i alla lägen

Skriv ner alla de saker som du vill att eleverna ska vara med och bestämma om under punkt 2 och till sist resten gäller under punkt 3!

OBS! Att göra detta är oerhört viktigt om du vill skapa en trygg grupp och få det som du vill i ditt klassrum. Eleverna kommer att testa dig i olika grad och ju tydligare du är mot dem och mot dig själv desto lättare kommer du att få det.

Räkna med att det tar 2-3 månader innan de flesta har slutat att testa dig inom något område. Ge inte upp. Släpper du på något av dina ”Ej förhandlingsbara” punkter så får du problem på något sätt.Tro inte att eleverna kommer att göra det du vill om du inte är konsekvent. Om du märker att du inte kan hålla någon av dina icke förhandlingsbara regler så är det bättre att du lägger den frågan under förhandlingsbara saker.

EXEMPEL
1. Min ”ej förhandlingsbara” lista

I klassrummet
1. Man kommer i tid, om inte får man vänta utanför tills jag har haft min genomgång och blir då insläppt.
2. Man sitter alltid på sin plats.
3. Vid genomgångar lyssnar man på mina instruktioner
4. Som elev får man endast prata på en genomgång om jag som lärare har gett ordet. Den som pratar utan att få tillåtelse får inte ställa sin fråga.
5. Man sitter kvar vid sin bänk under genomgångar/instruktioner
6. Man ger inga kommentarer rakt ut eller med nedlåtande klang kring andras svar.
7. Ingen jacka på i klassrummet
8. Inget godis/tuggumi
9. Du jobbar tyst och lugnt
10. Behöver du prata med mig eller annan elev så viskar du
11. Du hjälper andra om du kan och har tid
12. A)Du försöker själv först på en uppgift. B) Du frågar en annan elev om d inte förstår eller kan. C) Du frågar lärare

Raster
Vi är snälla mot varandra

Lunchen
1. Vi ställer upp i kö innan vi går in och tar mat
2. Lärare bestämmer platser i matsalen
3. Inga jackor eller kepsar i matsalen
4. Vi sitter och äter i lugnt och ro
5. Vi sitter i 10 minuter innan vi får gå. Jag säger till när det är tid att gå.

När skoldagen är slut/sista lektionen i klassrummet
1. Du städar i ordning i och runt din bänk
2. Du ställer upp stolen
3. Du väntar på att alla är klara och att jag som lärare säger hejdå

Fredagar
1. Du får ta med de uppgifter du inte gjort under veckan med dig hem. Uppgifterna skall vara klara på måndag morgon.

2. Förhandlingsbara saker – lista

Val av bok i läsning
Keps på i klassrum
Delaktighet i undervisningen vissa moment – tema
Frukt på lektion
Val av uppgift Blå, röd eller svart
Studiebesök
Klassråd – vad som ska tas upp
Klassvärdssystem
Val av arbetspartner ( 2 & 2)
Hur vi samtalar om det har hänt något
Måla på tavla
Vissa gruppindelningar
Inne i klassrummet på raster

3. Sånt som vi inte lägger någon vikt på
Pennor
Sudd

STÄRKANDE GRUPPÖVNINGAR
Viktigt för att få en trygg och harmonisk grupp är att hela tiden jobba med stärkande gruppövningar.
Det finns massor av roliga enskilda övningar som stärker gruppen och ju mer du jobbar med din grupp desto mer trygg och harmonik blir gruppen.

För att få tiden att räcka till så integrerar jag gruppövningar och lägger in dem i den vanliga undervisningen. På så sätt tränar eleverna både på kunskapsdelarna och på att bli mer trygga och harmoniska. Jag försöker lägga in minst tre uppgifter varje vecka i den vanliga undervisningen som syftar till att stärka gruppen.

EXEMPEL
Gemensamma övningar i alla ämnen där syftet, förutom kunskapsområdet, är att eleverna ska jobba med att utnyttja varandras styrkor och ger positiv feedback.

Jag har ofta en stående övning där eleverna ger varandra uppskattning och klistrar upp hjärtan när något har gjort något bra för dem. (Hjälpsam – Gult hjärta, kärleksfull- rött hjärta, bra på att samarbeta – blått hjärta , sagt något fint – grönt hjärta). I bland fokuserar jag bara på en del och låter eleverna jobba med det området.

Här har eleverna jobbat med att…
Kunskap Bild – proportioner  och människor i bilden/skuggning av bokstäver
Gruppstärkande övning – ge positiv feedback på varandras bilder

Kunskap Matte – längd, mäta och vikt i matten
Gruppstärkande övning – hjälpas åt att mäta varandra

Kunskap Svenska – skriva och lära/redovisa
Gruppstärkande övning – skriva positiva saker till varandra, berätta vad som är bra med andra

Kunskap NO/Matte – tallriksmodellen/procent
Gruppstärkande övning – Hur påverkar maten humöret och samarbetet

exempelgrupp