Vad är egentligen BFL?
Bedömning för lärande (BFL)  är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet. Det formativa förhållningssättet bidrar till att eleven utvecklar sitt lärande genom att få reda på var eleven befinner sig i förhållande till målen och kunskapskraven.

Happylearning bygger till stor del på BFL:s grunder och med Happylearning har du som lärare ett strukturerat och lätt sätt att jobba med BFL.

I filmerna får du veta mer om BFL.