Hur du som lärare sätter betyg hittar du i kursplaner och betygskriterier. Det du ska utgå ifrån när du sätter betyg är elevernas kunskaper och förmågor kring kunskap. Som lärare jämför du elevernas förmågor och kunskaper med de texter som finns i kunskapskraven.
Allt om kursplaner och kunskapskrav, prov och bedömning hittar du på skolverkets hemsida.

Skolverket har även gjort en Bedömningsportal där du som lärare får hjälp att förstå vad som krävs för att göra bra bedömningar.

Hur sätter man betyg?

Se på filmerna så får du lite tips på hur det ska gå till när du som lärare ska sätta betyg!

När du vet vad dina elever har för kunskaper och förmågor är det bra att sätta rimliga mål för varje elev. Målen sätter du tillsammans med eleverna och deras föräldrar under utvecklingssamtalen.

När du tillsammans med eleven och föräldrarna har satt upp målen är nästa steg att göra en studieplan. Genom att vara strukturerad och ha en plan för sitt lärande är det mycket större chans att eleven lyckas med sina mål!

Att göra en studieplan
En studieplan kan se ut på många olika sätt beroende på hur omfattande du vill att den ska vara. För att det ska bli lagom mycket att tänka på bör man sätta max tre huvudmål i taget.

En studieplan bör innehålla följande delar:
1. 3 långsiktiga mål som är uppdelade i mindre delmål
2. Målen bör vara mätbara och tidsbegränsade
3. Studieplanen bör vara veckobaserad. Dvs vad eleven ska göra varje vecka för att uppnå sina mål
4. Den bör innehålla vilket stöd eleven behöver och av vem eleven får stödet