Betyg

När en elev börjar i årskurs 6 har det det blivit dags att få betyg. I början kan det vara svårt att förstå vad det egentligen innebär med betyg.

Betygen är ett sätt för eleven, föräldrar och läraren att veta vad eleven har för kunskaper inom ett visst område. Betygen visar även hur eleven har utvecklat vissa förmågor som samhället tycker är viktiga.

Hur gör man då för att få de betyg man vill ha?
Många tror att läraren är den som avgör vilket betyg du som elev kommer att få men egentligen är det så att det är du, dina föräldrar och läraren som tillsammans kan hjälpa dig att få de betyg som du vill ha. Även vänner och släktingar kan vara till stor hjälp när det gäller att få de betyg man vill ha.

Det första du måste ta reda på är vad som krävs för ett visst betyg.
Det andra är att du måste veta var du har för kunskaper och förmågor just nu. Genom att testa dig och genom att fråga din lärare så kan du få reda på var du ligger just nu i de olika ämnena. För att veta vad du ska jobba mot behöver du förstå vad som krävs för att få ett betyg.

Hur läraren sätter betyg hittar men i kursplaner och betygskriterier. Det läraren ska utgå ifrån när han eller hon sätter betyg är dina kunskaper och förmågor kring kunskap. Läraren jämför var du har för förmågor och kunskaper med de texter som finns i kunskapskraven. Kunskapskraven kan vara svåra att förstå så där behöver du exempel och hjälp. Din lärare ska hjälpa dig med detta och det finns många föräldrar som kan hjälpa till.
Allt om kursplaner och kunskapskrav, prov och bedömning hittar du på skolverkets hemsida. Skolverket har även gjort en Bedömningsportal där lärare får hjälp att förstå vad som krävs för att göra bra bedömningar. Här kan du som elev eller förälder gå in och titta på hur en lärare ska bedöma olika prestationer.

Hur sätter lärarna betyg

Se på filmerna så får du lite tips på hur det ska gå till när lärarna ska sätta betyg!

 

 

Vill du se fler filmer om betyg och bedömning kan du gå in på Skolverkets Youtube-kanal.

När du vet var du har för kunskaper och förmågor sätta rimliga mål för vilket betyg du ska jobba mot. Att sätta rimliga mål kan vara lite klurigt. Men med träning kommer du att bli riktigt duktig på att sätta mål.

När du tillsammans med dina föräldrar och dina lärare har satt upp målen för vilket betyg du ska jobba för behöver ni göra en studieplan. Genom att vara strukturerad och ha en plan för sitt lärande är det mycket större chans att lyckas med sina mål!

Att göra en studieplan
En studieplan kan se ut på många olika sätt beroende på hur omfattande du vill att den ska vara. För att det ska bli lagom mycket att tänka på bör du sätta tre huvudmål i taget.

En studieplan bör innehålla följande delar:
1. 3 långsiktiga mål som är uppdelade i mindre delmål
2. Målen bör vara mätbara och tidsbegränsade
3. Studieplanen bör vara veckobaserad. Dvs vad du gör varje vecka för att uppnå dina mål
4. Den bör innehålla vilket stöd du behöver och av vem du får stödet
5. Du behöver veta hur du vill känna när du uppnått ditt mål (Känsla och syfte)