happylearning
HAPPYLEARNING – 
En superbra modell för lärande i Svenska grundskolan!

Modellen skapar en enkel struktur för elev, lärare och föräldrar.
Om flera lärare väljer att använda modellen blir det lätt att samarbeta i arbetslaget och kring klasserna. Genom att integrera målen i olika ämnen så får eleven större chans att tillgodogöra sig kunskapskraven. När lärare samarbetar kring ett tema och kring undervisningen med eleven i centrum skapas en synergieffekt som gör att eleven lättare utvecklar de förmgor som skolan eftersträvar.

Arbetssättet skapar för eleven lust att lära, glädje, ökad tro på den egna förmågan, ökad sammanhållning i klassen/gruppen. Det blir även lättare för lärarna att kunskapsbedöma varje elev samt eleven förbereds och tränas inför att själv kunna sätta mål och förstå vad som krävs i de olika kunskapskraven.

Några av de kommentarer som jag fått av mina elever genom åren…

Sven-Pär, det är som att vara i en saga att ha dig som lärare…
Maja 10 år , Sätilaskolan

Hej Sven-Pär!
Vi vet inte ifall du minns oss, men vi minns i alla fall helt klart dig! Du var vår lärare på Vallhamraskolan i början av 2000-talet. Vi gick i fyran/femman då. Det var du som ordnade massor av datorer, surroundsystem, projektor och andra saker till oss. Vi var i Äggdal tillsammans och vi hittade på en sång som handlade om dig.
Nu några år och lärare senare kan vi fortfarande lätt konstatera att du var en av de absolut bästa lärare vi haft! Vi ville att du skulle veta det och hoppas att allt är bra med dig. Vi hoppas också att du fortsätter vara en lika fantastiskt lärare och fortfarande ger barn/ungdomar en lika bra tid som du gav oss!

Många kramar /Josefine Wikenholm och Harald Andersson
(de kontaktade mig på Facebook 10 år efter jag hade haft dem i skolan)

modellenblack


TERMINSPLANERING

Varje termin utgår från ett upplägg där man i terminens början, RÖD PERIOD, kartlägger och sätter mål utifrån individ/skola/hem. På föräldramötet i terminens början diskuteras den kommande terminen och föräldrarna får chans att lära sig mer om arbetssättet och hur de kan stötta sina barn hemifrån.

GUL PERIOD innebär kunskapsinhämtning i det aktuella TEMAT och klassen/gruppen producerar material och tränar inför redovisningen/eventet som sker i den GRÖNA PERIODEN.

Terminen avslutas med ett slutprov på innehållet i temat och en utvärdering av elevens kunskaper och utveckling. Utvärderingen ligger till grund för kommande termins utvecklingssamtal där nya mål sätts upp.

En eller ett par dagar i sista veckan inför lovet ordnas ett äventyr för klassen/gruppen, detta för att fira allt nerlagt jobb och kunskapsutveckling under terminen!

kalendariumhsk

TEMA – TERMINSPLANERING
Innan terminen startar planeras ett tema som genomsyrar hela terminens arbete.
Beroende på vilken årskurs det är och hur väl ni känner klassen och hur väl klassen känner till arbetssättet planerar ni lärare temat själva eller i hop med eleverna.

I temat ingår
1. Uppstart och undervisningsplanering med klassen
2. Kunskapsinhämtning
3. Producerande och insamlande av material till avslutningsredovisningen/showen/eventet
4. Förberedelser inför avslutningsredovisningen/showen/eventet
5. Avslutningsredovisning/show/event (för andra klasser och föräldrar)
6. Slutprov

I Temat HT 2016 var temat The BOOK. Eleven skulle under en termin skapa en bok som handlade om dess liv tidigare, nu och i framtiden. Boken skulle redovisas genom att den lästes upp för mindre barn på skolan och för föräldrar. Var tredje vecka skrev eleven uppgifter där den visade på att den förstått målen med varje delkurs och som eleven sedan sparade i en mapp. I slutet av terminen sattes alla uppgifter ihop till en personlig bok.

temaplaneringhsk

Andra Teman som jag har gjort är…

Hur mår du egentligen?
En utställning med bilder, teckningar och statyer som visar på människors fysiska och psykiska hälsa (känslor).

Vad är kärlek?
Illustrerade texter, noveller, dikter och informationsaffischer som beskriver vad kärlek är för barn och ungdomar.

Hur bor man?
En ihopsatt föreställning med blandade uppträdande, faktafilmer, byggnationer där eleverna utgick från olika bostäder -medeltidens borgar till dagens samhälle.

Vad är GUD?
Ett tema med inriktning på religionen i elevernas liv. Terminen avslutades med en show som började med jordens födelse (olika skapelseberättelser). Eleverna redovisade de olika världsreligionerna i form av filmer och showen fortsatte med att Jesus, profeten Mohammed och Buddha träffades på scenen och diskuterade livsfrågor. Uppe på ett berg satt en vis man och gav klarsynta betraktelser på det som sades.

Lycka!
Ett tema med inriktning på vad som gör en människa lycklig. Faktaredovisningar kring uppfinningar som skapat lyckligare liv för människor, filmer om kost och hälsa blandat med roliga inslag som clowner, sång och dans.

Min fritid
Eleverna fick skapa ett multiarena där allt man ville göra på fritiden skulle finnas med. De ritade ritningar, byggde modeller och skrev reklamblad.

Läs mer här om hur ni kan skapa egna teman
teman

VECKOPLANERING – EA
Varje vecka får eleverna/gruppen en planering med uppgifter som de själva ska jobba med under sina EA-pass (Eget ansvar).

Eleverna har fasta punkter i varje ämne.
1. Genomgång (Film eller genomgång av lärare/föreläsare/annan elev)
2. Läsa (varje vecka skall eleven läsa en instruktion/faktatext/sammanfattning inom området den ska lära sig mer om)
3. Uppgift (varje vecka skall eleven öva på det den ska lära sig)
4. Redovisning/inlämning (varje vecka ska eleven visa vad den har lärt sig)

Veckoplaneringen utgår från skolans mål och integreras med Happylifes 3 viktiga grundstenar.
1. Du ska ha kul när du lär dig
2. Du ska få en uppgift som passar för dig och den ska utgå från din individuella förmåga
3. Du ska få ärlig positiv feedback

Kul har du när du mår bra och är trygg i gruppen och på skolan.  Eleverna fyller därför i en känslologg varje dag där du som lärare kan se och följa upp elevens trivsel i skolan. Viktigt är att avsätta tid för att lyssna på eleverna. Varje vecka finns det en tid för samtal för de elever som behöver prata eller reda ut saker och en gång i månaden lägger du in ett individuellt samtal (5-15 min) med alla elever. Det individuella samtalet syftar till att alla elever ska känna att de är lika viktiga och att alla ska få möjligheten till en enskild stud med dig som lärare.

Positiv ärlig feedback handlar om att vara tydlig med allt som eleven gör bra i sina arbeten. Berätta för eleven vad som gått bra under veckan. Minst tre saker. Ge också eleven beröm för när eleven väljer att vara/göra som dina gröna uppställda kriterier. Välj ut en sak som du vill att eleven skall förbättra varje vecka. Viktigt att du talar om för eleven vad vinsten för eleven blir om den förbättrar det som du önskar.

eamallblack2

UPPGIFTER
Uppgifterna är uppdelade i 3 olika nivåer.
BLÅ – enkel uppgift som tränar de grundläggande kunskaperna
RÖD – En mer utmanande uppgift som tränar de grundläggande kunskaperna och som utmanar eleven att utveckla sin kunskaper
SVART– En uppgift som kräver lösningar i flera steg och/eller kräver stor utållighet och som utmanar eleven till att utveckla sina kunskaper än mer

Varje elev väljer nivå utifrån sin egna förmåga och motivation. Lärarens uppgift är att skapa förutsättningar för att varje elev på sikt själv kan förstå vilken nivå som passar den bäst.
Uppgifterna är oftast utformade på ett sådant sätt att eleven kan se nytta av dem i sitt egna liv och de är utformade så att eleven kan ha kul medan den lär sig.

Som alltid får du som lärare ytterligare individanpassa uppgifterna beroende på elevens kapacitet och förmågor.

uppgifterblack


KLASSKOLL
För att du som lärare skall ha en överblick hur eleverna ligger till kollar du av eleverna efter varje genomfört moment. Genom att du eller eleverna själva kryssar i på en veckokolls-lapp så ser du snart trender i klassen och var du behöver stötta och hjälpa. Utifrån klasskollen och fredagskollen kan du lägga upp individanpassade studieplaner tillsammans med eleven och föräldrarna!

klasskollhsk2

FREDAGSKOLL
Varje fredag testar eleven sina kunskaper och får ärlig positiv feedback oavsett resultat. De elever som inte klarar veckans mål får ytterligare en vecka på sig att jobba med målen! De får då jobba hemma med målen och/eller på särskild utsatt studietid i skolan.
Föräldrarna är delaktiga i kunskapsprocessen genom att de varje fredag får ta del av elevens resultat och den ärliga positiva feedbacken från läraren. Tillsammans med föräldrarna skapas individuella studieplaner som uppdateras allt eftersom terminen fortgår.

SÅ HÄR SER EN VANLIG VECKA UT!
Veckan börjar med en genomgång av veckans mål och uppgifter. Ofta låter jag eleverna se planeringen för nästa vecka på fredagen eller på helgen hemma. Genom att de har sett planeringen är de mer förberedda under måndagsgenomgången!

Under veckan har klassen fasta övningstillfällen…

Svenska: Två skrivpass
Matte: Ett praktiskt pass, en räknestuga
Engelska: Genomgång av veckans text/område, övning läsa
NO:Genomgång med film, Praktisk labb eller ta redapå-lektion
SO: Genomgång med film, Nyheter
Bild: Genomgång och övning av en teknik
EA: 5 pass/vecka

Klassen har fasta läxor/uppgifter som de gör hemma
Engelska: glosor och text
Svenska: Läslogg

Allt eftersom terminen går skapas även individuella planer för hemarbete i samråd med elev och förälder.
Elev 1: Varje torsdag räkna 10 tal i matteboken
Elev 2: Extra läsning på tisdagar, 30 minuter
Elev 3: Studiehjälp torsdagar 14.30-15.30 i skolan + jobba med EA 40 min hemma onsdagar

Fredagskoll där vi byter papper med varandra och rättar. Fredagskollen lämnas in tillsammans med EA-lappen där eleven får positiv ärlig feedback!