Att skapa teman är väldigt roligt.
Man kan jobba själv och integrera flera av sina egna ämnen eller jobba tillsammans i grupp.

Det viktiga att tänka på om ni jobbar ihop i arbetslaget eller i klasserna är att ni avsätter en eller flera fasta tider varje vecka där ni har gemensam planering.

Att jobba ihop kring elever, lärandemål, strategier för lärande är oerhört roligt och utvecklande. Kom bara ihåg att samarbete tar tid…men det är det värt!

De stora vinsterna är att förutom att ni får roligt ihop på jobbet och ihop med eleverna är att ni kan träna eleverna på flera av förmågorna och kunskapskraven på ett integrerat och tidsvinnande sätt. Genom att jobba med flera olika redovisningssätt och ständig repetition (Inför en show för större publik tränar eleverna mångfalt mer på sina texter/redovisningar än inför ett prov/redovisning inför/i klassen) så skapar du/ni större möjlighet för eleven att lyckas med att uppnå skolans mål!

Här får ni en steg för steg guide som ni kan följa när ni jobbar efter min modell.
I första exemplet jobbar du själv kring ett eget tema med din klass. I andra exemplet är ni fyra lärare och tre klasser som samarbetar kring ett tema.

EXEMPEL 1 – Enskilt tema för en lärare

1. HT  åk 4
Sätt dig ner och bestäm omfattningen av temat och vilka ämnen som skall ingå 

Du bestämmer dig för att ha med ämnena Svenska, Engelska, Bild och SO

2. HT åk 4
Bestäm dig nu för på vilket sätt eleverna ska redovisa sina kunskaper.
Du har just fått din klass och klassen är inte vana att jobba med presentationer och redovisningar. Du beslutar dig därför att eleverna ska göra en redovisning i form av en vernissage. På det sättet blir det en lättare start för eleverna att presentera sina alster för andra elever och sina föräldrar.

3. HT åk 4
Du ska nu bestämma vilken inriktning temat ska ha och vad temat skall heta.

Ni kommer bla att jobba med stormaktstiden i SO under vårterminen och du väljer att temat ska vara kungar och drottningar.

4. HT åk 4
Nu är det dags att grovplanera höstterminens tema utifrån centralt innehåll, kunskapskrav, elevernas styrkor mm

Du gör en grovplanering för hösten och utgår från skolans gemensamma planering om vilka delar som skall genomföras varje årskurs.

SO: Stormaktstiden
Svenska: Presentationsteknik muntligt, Skriva berättelser och skriva faktatexter
Engelska: Skriva texter
Bild: Blyerts/skuggning, Stilleben och konsthistoria

Gör en planering liknande den här fast med era ämnen och områden och bestäm när och hur eleverna skall jobba med vad.
temaplaneringhsk

5. HT åk 4
Nu är det dags att göra en planering av hur vernissagen skall se ut och vilka delar som skall vara med

Du bestämmer dig för att ha vernissagen i klassrummet och i ett grupprum som finns i anknytning till klassrummet. Du är också väldigt duktig på att göra hemsidor och bloggar så du bestämmer dig för att efter vernissagen släppa alla bilder och redovisningar på klassens hemsida/blogg.
Varje elev ska göra fyra delar:
1. En bild av en kung eller drottning under stormaktstiden i blyerts (individuellt)
2. En skriftlig berättelse på svenska om kungen eller drottningen (individuellt)
3. En powerpoint-presentation/keynote-presentation om landet som kungen drottningen levde i. Eleverna ska jämföra hur det var i landet då och hur det är i det landet i dag (geografi, historia, samhällskunskap) (2 & 2)
4. En film där eleverna visar på en samhällsenlig orättvisa som var signifikant för tiden då kungen eller drottningen regerade.

6. VT åk 4
Producera material och öva delarna under hela terminen
.

Gör en mer utförlig planering där ni får med alla delarna och när ni ska göra dem!

7. VT åk 4
Sätt datum för när ni tänker bjuda in föräldrar och andra klasser.

8. VT åk 4
Nu är det dags för generalrepetition… visning för andra klasser…12 december
…och skarpt läge för föräldrar…14 december 

EXEMPEL 2 – Samarbete mellan klasser

1. VT  åk 5
Sätt er ner och bestäm omfattningen av temat och vilka ämnen som skall ingå (I slutet av åk 5)

Ni bestämmer er för att ha med ämnena Svenska, Bild och NO

2. VT åk 5
Bestäm er för på vilket sätt eleverna ska redovisa sina kunskaper.
Skriv ner era styrkor och skapa redovisningen utifrån detta.
Ex: I er grupp har ni en lärare som är duktig på att få eleverna att sjunga, en lärare som jobbar mycket med bilder och film och en lärare som är duktig på att lära eleverna på att skriva texter.
Ni beslutar er nu för att göra en redovisning där eleverna ska skriva faktatexter, göra faktafilmer och göra egen reklam för sin redovisning.

3. VT åk 5
Ni ska nu bestämma vilken inriktning temat ska ha och vad temat skall heta.

Ni känner er grupp/era grupper väl (de går i femman på vårterminen) och bestämmer er därför för att fråga eleverna om vad de skulle vilja jobba med för tema nästa termin. För att hjälpa eleverna skriver ni ner tre områden som de kan associera kring. Eftersom ni valt NO som ett av era ämnen så väljer ni att utgå från det ämnet när ni väljer områden. Områdena ni väljer blir: En hållbar framtid,  Potatisens väg från jord till vatten, Jorden runt på 57 dagar.
Ni låter nu eleverna vara med och bestämma vilket av dessa tre ämnena som de vill jobba med.
Eleverna väljer Jorden runt på 57 dagar.
Ni inser nu att det skulle passa utmärkt att ha med SO som ett ämne i temat och lägger till detta.

4. VT åk 5
Nu är det dags att grovplanera höstterminens tema utifrån centralt innehåll, kunskapskrav, elevernas styrkor mm

Ni gör en grovplanering för hösten och utgår från skolans gemensamma planering om vilka delar som skall genomföras varje årskurs.

SO: Världsreligionerna, Världens geografi, Etik och moral
NO: Hållbar utveckling
Svenska: Presentationsteknik muntligt, Skriva resedagbok och skriva faktatexter
Bild: Film, foto, reklam

Gör en planering liknande den här fast med era ämnen och områden och bestäm när och hur eleverna skall jobba med vad.
temaplaneringhsk

5. VT åk 5
Nu är det dags att göra en planering av hur showen/redovisningen skall se ut och vilka delar som skall vara med

Ni bestämmer er för att ha tre huvudpersoner i showen. Den miljömedvetne, den ansvarslösa och viktigpetter.
(Oftast får ni frivilliga elever som vill vara de respektive figurerna. Om ni inte får eleverna att anmäla sig så prova att låta dem väja huvudpersoner)

Bestäm också var ni ska ha showen. Det går väldigt bra att ha en show i mindre skala i det egna klassrummet om man bara har en klass. Om ni är flera klasser så försök att hitta en större scen.

Showen
Vi startar i Göteborg på vår resa, åker ett varv runt jorden på 57 dagar och stannar på 14 ställen.

Del 1 intro
En grupp elever (ca 4 personer) gör ett intro: film eller bildspel där de får en snygg inledning på showen.

Ni har valt två presentatörer som kommer in och hälsar publiken välkomna och presenterar nästa nummer.

Del 2 – Transportsätt
Välja fordon: Huvudpersonerna diskuterar kring hur de ska åka runt jorden och vilka fordon de skall använda. Fokus på hållbar utveckling.

Nu visas tre filmer som elever i olika grupper har gjort under terminen som visar på för och nackdelar med olika transportsätt.

Del 3 -Resan
Ett bildspel går på storbildsskärmen och presentatörerna pratar i bakgrunden och berättar att de (huvudpersonerna) nu är på väg till sitt första resmål,  Singapore
(Resmålen är utvalda utifrån olika religioner och hur man i de länderna jobbar med hållbar utveckling)

Resan går vidare till de 14 utvalda ställena och på varje ställe händer olika saker… (Hitta på det som passar er)
Olika religioner möts
Liveband uppträder (elever som vill sjunga eller dansa kan uppträda här)
Hotellfrukost och prat om sophantering (Huvudpersonerna eller andra elever, teater eller film)
Olika semesterställen eller attraktioner i olika städer/länder (reklamblad)
Information om länder (faktatexter, filmer eller teater)

Del 4 – Finalen
Eleverna gör något gemensamt på scenen. Sång eller visa ord.

6. HT åk 6
Producera material och öva delarna under hela terminen
.

Gör en mer utförlig planering där ni får med alla delarna och när ni ska göra dem!

7. HT åk 6
Prata med andra klasser/skolan om när ni tänker visa showen för dem. Sätt datum för när ni tänker bjuda in föräldrar.

8. HT åk 6 – ca fyra veckor innan
Samla ihop allt ni har och öva helheten.

9. HT åk 6
Nu är det dags för generalrepetition… 12 december
…och skarpt läge!  14 december 

Lycka till!